Till Innova Design webbdesigner

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang©


Sanering

Innehåll

sanering
Strålningen visualiserad från en sändare.
Bild ur en video från next-up.org
som du kan se på denna länk

Filmen är ca. 5 min. lång och stålningen blir synlig 2 min efter start

Sanering - olika sätt att utföra en sanering

Kartlägg och reducera, i första hand de kraftigaste fälten i den närmaste omgivningen, i bostaden eller på arbetsplatsen. Till en början kan det räcka med mindre ändringar.

Här finns en pdf-fil (2 sidor) av Clas Tegenfeldt, som bör läsas innan man funderar på att göra en elsanering.

Det kan vara svårt att lyckas dämpa strålning som kommer utifrån.
En sanering kan förvärra situationen, om man inte ser upp. Mätningar för att dokumentera resultatet är ett måste och mer avancerad sanering kräver expertkunnande och el-behörighet.

Här finns en doktorsavhandling av Eva-Rut Lindber 2011:
"Byggprojektering för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet - ett arbete i spänningsfältet mellan tro och vetande."
En mycket läsvärd avhandling för komuner och andra myndigheter.
Kan hämtas här eller via KTH:s hemsida.
Den är på 360 sidor, ca.4Mb

Nedan ett försök att rangordna olika apparater i olika grupper och ge råd och tips till en lyckad sanering.

Det finns en bra bok om elsanering
"Bostad och Hälsa".
Den är saklig, läsvärd och ger in inblick hur elfält uppkommer och kan saneras.
Behörig elektriker, såväl som privatpersoner har nytta av denna bok.

Du kan beställa boken via ett mejl till Elöverkönsligas Riskförbund:s kansli:
info@eloverkanslig.org
Telefon: 08-712 90 65.

Priset är 50:- + porto (f.n..49:-)
Eftersom boken har några år på nacken så har den kompletterats och detta
komplement kan du hämta här
som omfattar 29 st A4-sidor.

Du kan även hämta komplementet direkt från fölaget här.
Boken finns även i produktsammanställningen under Hjälpmedel/Litteratur.

 

Elöverkänslighet är ett funktionshinder, inte en sjukdom

Nedan ett utdrag från Socialstyrelsens skrivelse
2007-09-21 med Dnr 72-8346/2007

”… När det gäller elöverkänslighet anses orsakssambandet mellan källan och symptomet inte vara visat vetenskapligt.
Socialstyrelsens hållning är att avsaknaden av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda till att enskilda undanhålls det stöd vederbörande är i behov av.
Detta hänger ihop med det rådande synsättet i dag inom handikappolitiken, vilket är att inte definiera funktionshinder enbart utifrån individers diagnos utan fokus har alltmer förflyttats mot vad som är funktionshindrande i omgivningen.
Utgångspunkten för handikappolitiken är just det miljörelaterande, relativa handikappbegreppet, d.v.s. att ett funktionshinder inte endast ses som en egenskap hos individen utan begreppet betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och den samhälleliga miljön hon lever i (se t.ex. prop. 1999/2000:79).
En dåligt anpassad miljö skapar särskilda behov och det är behovet hos den enskilde som kan ligga till grund för olika stödinsatser…”

upp till topp
Grupp 1,
kraftiga fält

Exempel:
DECT-telefoner, Wlan, för dataöverföring, Bluetooth,WiFI, El-stängsel för djur

Svårt att skärma av de elektriska fälten då de avger mikrovågor som kan sträcka sig upp till några hundra meter - Wlan flera kilometer.
Det kan gå med reflekterande folie, som av säkerhetsskäl måste jordas. Är källan stark/nära så hjälper det inte med folier.
Elstängsel för djurhållning, skapar förutom den direkta strålningen transienter (pulser) på 230V-nätet. Transienter som sprids till grannar. Läs mer om detta under "Tekniska begrepp" - "Pulser". Strålningen genom luften kan vara upp till 200 meter från ett elstängsel.

upp till topp
Grupp 2
Medelhöga fält
Exempel:
Datorskärm av katodstråletyp,TV-mottagare, Digitalboxar, Kompaktlysrör, Dimmrar för strömreglering.

Det första du ska tänka på är att datorn/skärmen ska sitta i ett jordat uttag. Annars fungerar inte den inbyggda avskärmingen.
Ersätt en katodstråleskärm med LCD-skärm
Byt ut lysrör mot glödlampor.
Kompaktlysrör/milölysrör sparar ingen energi - det är frågan om var värmen ska tas, från element eller gödlampor. De innehåller kvicksilver och annat miljöfarligt avfall.
Fälten från en dimmer ökar, då belysningen minskas, låt dessa stå i maxläge. Dimmrar skapar krftiga pulser på nätet och kan således ge påverkan lång bort från källan.

upp till topp
Grupp 3
Låga fält

Exempel:
Mindre batteriladdare, Klockradio, Glödlampor

Använd inte dessa i närheten av din sängplats. Se till att det är fasen (inte nollan) som är den ledare där strömbrytaren slår till/från. Detta kan kontrolleras med en spänningsprovare (se "Produkter" - "Mätinstrument")

upp till topp
Andra åtgärder

Datorskärmen, om den är av katodstråletyp, är den största strålkällan. Den liksom datorn ska vara ansluten till ett jordat uttag.
Skärmen, kan förses med ett jordat filter som minskar, (tar ej bort), det elektriska fältet.
Ersätt helst katodstråleskärmen med en LCD-skärm. Dessa avger mindre fält.
Det magnetiska fältet finns dock kvar och mot detta hjälper endast att bygga in skärmen i plåt, (glöm i så fall inte kylningen). Det finns inga datorskärmar som inte avger elektriska eller magnetiska fält inte ens s.k. lågstrålande.
Är den inte jordad kan den inte heller kallas lågstrålande.
En mörk bakgrund på skärmen ger lägre elektriska fält. För en LCD-skärm är det tvärt om, en mörk skärm ger kraftigare fält.
Datorn i sig avger betydligt mindre fält än skärmen och är således inte det första du bör åtgärda. Anslutna enheter som tangentbord, mus, scanner m.m bör vara trådanslutna men kan även avge ganska kraftiga fält.
Bluetooth och Wlan-system för trådlös överföring bör inte användas alls.

upp till topp
Strömreglering

Tyristorn är en plågoande för den som är elöverkänslig.
Det är en liten pryl som används för att t.ex. reglera ljusstyrkan hos en lampa s.k. dimmer eller vid varvtalsreglering på en motor, men den förekommer även i andra sammanhang.
Den släpper genom strömmen först då spänningen nått en viss nivå.
Den strömpuls som då genereras, ger även den en transient på nätet, men sker detta 100 ggr /sek.
En annan olycksfågel är s.k. switchade nätaggregat som finns i modern elektronik. Dessa har en väsentligt högre arbetsfrekvens. Vi skulle ha mycket stora problem på vårt elnät om nu inte dessa apparater måste enligt lag vara försedda med ett filter, som reducerar, (obs tar ej bort), pulserna, på nätet. Det finns, som vanligt, ingen lag som påbjuder skydd för människor, men däremot för att skydda annan elektronik.
Trots detta filter avger dessa ett fält som den elöverkänslige kan känna av på flera meters avstånd.

upp till topp
Nätfrånkopplare

Det finns en bra apparat som kan underlätta för många drabbade. Den kallas för nätfrånkopplare och monteras vid säkringsskåpet. Den bryter spänningen redan efter huvudsäkringen, då inget är påslaget. Kablarna i tak och väggar blir således inte spänningssatta. När någon apparat skall användas känner nätfrånkopplaren detta och kopplar in 230-volts spänningen igen. Visserligen går det en svag likström i kabeln för att känna av om något är inkopplat.
Det är värt att notera att förändringar i 230V nätet måste göras av en person som har dokumenterad behörighet. Alltså inget man gör själv, om inte annat får man problem med försäkringsbolagen om något händer.

upp till topp
Kapsla in elektronik

Ett sätt att minska fälten är att kapsla in, skärma, apparater och sladdar i ett metallhölje som ansluts till jord. Det finns flera olika sätt att göra detta på.
Generellt kan sägas att ju lägre frekvensen är desto kraftigare måste skärmhöljet vara, samt att elektriska fält är lättare att åtgärda jämfört med de magnetiska.
Felaktigt utförda skärmningar kan förvärra situationen, varför en varning bör utfärdas. Skärmhöljet kan i sig alstra fält om detta inte görs riktigt och om jorden inte är ren, vilket är vanligt. Ofta räcker inte med enbart ett metalliskt hölje. En skärmad kabel bör vara försedd med en extra ledare, för dränering av strömmen. Denna biledare skall helst vara intakt från väggkontaktens skärmade hölje till ställverk/transformatons jordpunkt.

Som tidigare påpekats får man inte utan behörighet göra ändringar i 230V nätet och det finns oseriösa "förståsigpåare" inom detta med elsanering så man bör vara på sin vakt och kolla upp ev. referenser innan åtgärder görs.

upp till topp
Telefoner

Pulser på telenätet på grund av bredband eller annan datakommunikation gör att många har problem att tala i en vanlig telefon, utan att få problem.

Ett sätt att komma ifrån besvären är ta ur elektroniken i telefonluren och dra plastslangar till själva apparaten. Här finns ett exempel på beskrivning hur du kan göra en "slangtelefon". Klicka här till en pdf-fil på 334 kB

Ett annat sätt är att använda en mobiltelefon vars antenn placeras långt bort och själva mobiltelefonen kapslas in i en skärmande plåtlåda. Samtalet förs via ett headset som har luftslang närmas huvudet. Här finns ett "paket" på utrustning som går att använda. Detta tips är även användbart för dem som bor i hus utan tillgång av trådansluten telefonlinje. Givetvis är graden av elöverkänslighet avgörande om man kan använda sig av detta. Klicka här till en pdf-fil på 54 kB

upp till topp
Renovering

Vid renovering kan det vara lämpligt att klä in rum med hönsnät, (s.k. kycklingnät som är något tätare) samt täcka väggar med aluminiumfolie. Dessa nät + folie minskar utifrån, kommande fält. Exempelvis de fält som kommer från grannens TV. Klä in även golv och tak. Det är viktigt att detta görs noggrant samt att jordningen av nät och folie blir riktigt utfört. Därefter kan väggar kläs med gips och tapetseras. Ett nytt tak och golv läggas in och du har ett nytt fint rum.

upp till topp
Mikrovågor
-Trådlös överföring

Har du apparater i hemmet för trådlös överföring?
De kan skada dig och dina grannar. Ersätt apparaterna med sladdanslutna.
Använd inte:

Mikrovågsugnen, den läcker ofta, i synnerhet om den är äldre.

Termometrar, för avläsning inomhus av yttertemperaturen.

Dörrklockor som monteras på utsidan och har mottagaren på insidan.

Väderstationer som sänder data trådlöst till en mottagare inomhus.

Datorprylar som använder trådlös dataöverföring.
Det finns olika system t.ex. Bluetooth eller Wlan och används vid dataöverföring från tangentbord, datirmus, digitalkamera m.m till dator.

Trådlösa headseth använder ofta Bluetooth för överföringen.

DECT-telefoner vars sändare genererar mikrovågor oavsett om samtal pågår eller ej. Laddaren är en basstation som står på dygnet runt. Med hänsyn till det avstånd man befinner sig på är strålningen från dessa är mycket starkare än strålningen från en mobilmast.

Larm och annan övervakning där dataöverföringen sker trådlöst.
Stängs centralenheten av så är det är bara signalen i centralenheten som bryts, sensorerna fortfarande aktiva och genererar mikrovågor.
Tyvärr kommer hela tiden nya ”bekväma” prylar som genererar mikrovågor, tänk dig för innan du skaffar dem.

upp till topp
Absorbera

Mikrovågor absorberas av vatten och reflekteras av metall. Den kunskapen kan man använda sig av, då strålningen ska reduceras. Akvarium är en god absorbent. Fuktig luft dämpar mer än torr. Hus av timmer som innehåller fukt dämpar mikrovågor bättre än hus där fasaden är av plank.

upp till topp
Baldakiner

Det finns baldakiner att placera runt sängen för att dämpa strålningen. Dessa baldakiner fungerar som en skärmbur och tyget innehåller mycket tunna silvertrådar som dämpar strålningeneffektivt. Man kan inte se med ögat att det är ett specialtyg. Används en baldakin bör man även lägga en elektriskt ledande matta under sängen, så att sängplatsen omsluts helt av skärmmaterial och bildar då en så kallad Faradys bur. Nackdelen kan vara att det känns instängt och luftcirkulationen blir dålig.

upp till topp
Tapeter/folie

Att tapetsera en eller flera väggar med reflekterande material, kan vara en billig lösning men tapeten måste av säkerhetsskäl jordas. Är inte jorden ”ren” så kan hela väggen bli en strålkälla och förvärra situationen.
Tapetserar mer än en vägg, kan det uppstå reflexer i rummet, som gör situationen sämre. Säkrast är att tapetsera endast den vägg som är vänd mot sändaren, så att man befinner sig på dess ”skuggsida”. Reflekterande material behöver inte vara tjockt, det kan räcka med en ”Första Hjälpen Filt” som finns på apotek. Man kan testa med en eller flera filtar och sätta upp den med knappnålar. För att förhindra att filten går sönder, kan man fästa en bit tape på folien, där nålen går igenom. För en mer permanent lösning är folierad tapet bäst.

upp till topp
Fönster

Det finns energifönster där glaset i är belagt med en tunn metallfilm som dämpar mikrovågor. Värmekostnaden. minskar, men tyvärr så släpper fönsterramen genom mikrovågorna så det blir trots allt, inte så effektivt.
Det finns även transparent folie som man kan klistra på glaset.

upp till topp
Andra material

Akvarium innehåller som bekant vatten och dämpar mikrovågor.
Luftfuktigheten har betydelse för strålningens intensitet.
Lera och tegel dämpar mikrovågorna bättre än trä och betong. Träd vars blad innehåller mycket vatten, dämpar även de mikrovågorna. Det är värre på vintern då bladen fallit av.

upp till topp
Var finns master/sändare - Mikrovågor

På Post och Telestyrelsens (PTS) hemsida (http://e-tjanster.pts.se/Map/) kunde du hitta var master/sändare är placerade. Klickade du på på symbolen för en mast/sändare fick du tekniska uppgifter om vilket telekombolag som hade sändare placerade i masten, hur hög den var och hur stor effekten var och deras strålningsvinkel.
För att försvåra för allmänheten så angavs sändareffekten i dBm inte i Watt. Du kan läsa mer om dBm under "Tekniska Begrepp"- "dBm".

Sedan årsskiftet 2009/10 har man helt utelämnat denna tjänst.
Nu står där istället:
Sändarkartan är inte tillgänglig efter den 4 januari 2010.
För att främja den här utvecklingen har PTS tagit fram en ny modell för effektivare spektrumanvändning. Syftet med den nya modellen är att skapa goda förutsättningar för konkurrens, främja trådlös utbyggnad och säkerställa att konsumenter och företag kan välja mellan olika mobila bredbandstjänster. 
Vidare:
Söker du information om basstationers (radiosändares) placering eller täckning ska du efter årsskiftet vända dig till respektive operatör.

Detta strider mot EU-parlamentets resolution!
I pkt 9 står bl.a. att:
”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med aktörerna inom sektorn förse allmänheten med kartor över exponeringen för befintliga installationer av högspänningsledningar, radiovågor och mikrovågor, särskilt sådana som genereras av telemaster, repeatrar och telefonantenner. Parlamentet begär att denna information tillhandahålls via en webbplats, så att den är lättillgänglig för allmänheten, och att den sprids via massmedierna."

I klartext:
Kartor över exponeringen ska finnas lättillgängligt för allmänheten via en webbplats, och via massmedia.
Post och Telestyrelsens (PTS) har tagit bort denna information.