Till Innova Design webbdesigner

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang ©


Rapporter

Innehåll

Resolution 1815
upp till topp BETYDELSEN AV KALCIUM:s PÅVERKAN AV MIKRÅVÅGOR

Kalcium har stor betydelse för hur våra celler fungerar och kalcium påverkas av elektromagnetiska fält, EMF.

Artikel är baserad på en uppsats skriven för en konferens om
"Mobiltelefoni och dess konsekvenser för folkhälsan",
som anordnas av universitetet i Aten och
som hölls i Thessaloniki den 25 maj 2008.

Skriven av:
Dr Andrew Goldsworthy, MSc PhD
Vetenskaplig rådgivare till ES UK
Hedersledamot universitetslektor i biologi vid Imperial College London.

Översatt till svenska, 12 sidor
Här originalet på engelska med referenser

Resolution 1815
upp till topp RESOLUTION 1815
De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras påverkan på miljön

Denna resolution är av särskild betydelse då det gäller påverkan av EMF.

Där uppmanas myndigheter att:
vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för EMF;
att ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga;
att uppmärksamma risker med bl.a. mobiltelefoner;
att utarbeta informationmaterial;
att prioritera trådbundna Internetanslutningar;
att reglera skolbarns användning av mobiltelefoner

Här en länk till en kortfattad svens översättning, en pdf-fil (17 kB)
Här en länk till den engelska ursprungs-texten (373 kb)

nervbanor
upp till topp Våra celler kan detektera radiofrekvent strålning

Det skadliga innehållet (modulationen) kan bli ”synligt” i våra nervbanor och därmed ge biologisk skada.

Här en länk till ett info-blad, en pdf-fil (92 kB)

Sänkta gränsvärden
upp till topp Digitala bärbara telefoner och mikrovågsstrålning

En Youtube-film som redovisar en studie om Dect-telefoners påverkan på hjärtat.

Studien av bl.a. Dr. Havas, visar entydigt att mikrovågsstrålning från en trådlös telefon, DECT, omedelbart påverkar människans hjärta och orsakar oregelbundna, snabba hjärtpulser vid icke-termiska nivåer, långt under gränsvärdet.

Länk till filmen, som är på engelska
och här en länk till studien, en pdf-fil (942 kB)

Du kan finna mer intressanta rapporter på Dr. Havas webbsida. Klicka här

Sänkta gränsvärden
upp till topp EU-parlamentets resulotion 12608, om sänkta gränsvärden

Där sägs bl.a.:
"Man måste respektera försiktighetsprincipen och revidera den nuvarande tröskelvärden, väntan på att höga nivåer av vetenskapliga och kliniska bevis kan leda till mycket höga hälsomässiga och ekonomiska kostnader, vilket var fallet i det förflutna med asbest, blyhaltig bensin och tobak."
Den behandlar även strålningsnivåer inom skol- och offentlig miljö.

Länk till dokumentet på engelska
Länk till automatöversatt version på svenska

strålningspåverkan på blod
upp till topp Blodförändringar vid strålningspåverkan

Den kanadensiska forskaren Magda Havas har analyserat sitt eget blod i mikroskop efter att ha använt dator respektive Dect-telefon, och visar resultatet i en kort film.

"I made a short (2.5 minute) video for youtube on what I found when I looked at my blood under a microscope before and after using a computer and a mobile phone.  My blood returned to "normal" after 10 minutes away from a computer.  Live blood analysis may be a useful diagnostic for testing people who are electrically sensitive."
http://www.youtube.com/user/magdahavas#p/search/9/L7E36zGHxRw http://www.magdahavas.com/live-blood-cells-and-electrosmog/

VIta blodkroppar skadas
upp till topp Mobiltelefonins hälsorisker

fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal
av Mona Nilsson

I denna bok påvisar Mona Nilsson hur forskningsresultat manipulerars för att skydda mobilindustrins ekonomiska intressen. En bok som alla politiker och beslutsfattare borde läsa innan beslut tas. En bok som alla mobiltelefonanvändar bör läsa för sin egen skull.
I boken redovisar Mona många rapporter (några finner du på denna webbsida), men som hon säger inledningsvis det räcker inte med enbar en bok – det skulle kunna skrivas mycket mer. Men hur mycket det än skrivs så tystas det ned och media sviker sin uppgift. Det är märkligt tyst om att mobiltelefonin framkallar cancer och andra hälsoeffekter även påverkar djur och natur. Det är för många som inte vill veta eller törs ta reda på sanningen.
Köp boken, läs den och låna ut den till dem du håller kära.
Du kan läsa mer på hennes webbsida
eller läs denna kortfattade pdf-fil (3 sid) om Interphonestudien som hon nämner i boken.
Nedan några länkar till inköpsställen där du kan köpa boken:
Adlibris
DN-bokhandel
eller via Elöverkänsligas Riksförbund

VIta blodkroppar skadas
upp till topp Stamceller skadas

Igor Belyaev och Eva Marková, forskare som påvisat förändringar i stamceller vid påverkan av mikrovågor.
Avskrift från artikel i tidningen Miljömagasinet nr 7/2010, skriven av Mona Nilsson.

Pdf-fil svenska/engelska, 20 kB
Om Hunungsbin, Fåglar och mänskligheten
upp till topp
Broschyr om honungsbin, fåglar och mänskligheten
"Effects of Wireless Communication Technologies"


A Brochure Series by the Competence Initiative for the Protection of Humanity, En-vironment and Democracy Brochure1.

Published by
Prof. Dr. med. Karl Hecht, Dr. med. Markus Kern, Prof. Dr. phil. Karl Richter, and Dr. med. Hans-ChristophScheiner

Broschyr i pdf-format 47 sidor, 1,6 Mb

Historisk dom om mobilmaster
upp till topp Trådlös telefon strålar som mobilen

Användare av mobiltelefoner utsätts för
elektromagnetisk strålning som ligger nära de
gränsvärden som gäller i Sverige. Nästan inga andra
strålningskällor vi utsätts för till vardags orsakar
lika höga fält. Orsaken är förstås att mobiltelefonen
hålls alldeles intill kroppen.

Artikel i Ny Teknik av: Anders Wallerius
Publicerad 24 mars 1999 09:31

Historisk dom om mobilmaster
upp till topp Historisk dom om mobilmaster
Mobilmast utsatte grannar för hälsorisker

Överprövningsdomstolen i Versailles fastställde den 4 februari en tidigare dom från 2008 där en mobiloperatör dömdes att ta bort en mobilmast eftersom den utsatte grannarna för hälsorisker.

Domen blir prejudicerande och har i ett slag förändrat styrkeförhållandena mellan den mäktiga mobilindustrin och tiotusentals protesterande enskilda människor.

Artikel i Miljömagasinet  Nr 7 – 13 februari 2009 av Mona Nilsson

Lågstrålande zoner
upp till topp Lågstrålande områden

Belyser frågor som uppkommer i samband med kommunalt planarbete.
Sammanställning från juristfirman Unité/Mats Dämvik
En pdf-fil på 21 sidor, 162 kB

Innehåll:

Inledning Bygglovsprövningar
Bakgrund Intressen att beakta i planarbetet
3G-utbyggnaden Avvägningar mellan olika intressen
Plan- och bygglagen Intresset av tillgång till mobiltelefoni
Försiktighetsprincipen Hälsoskyddsintresset
Missförstånd och missvisande riskbedömningar Planerna och dess innehåll
Gräns- och referensvärden Områdesbestämmelser
Basstationernas påverkan av strålmiljön Översiktsplan
Kunskapsläget avseende hälsofaran Detaljplan
Myndighetsinformation om riskerna Planernas rättsverkan
  Sammanfattning

Finn mer på webbsidan www.unite.se

Short-Term Exposure
upp till topp Short-Term Exposure to Mobile Phone Base Station Signals

En upprepning av TNO-rapporten, som finns längre ned i listan.

"The present data, along with current scientific evidence, leads to the conclusion that short-term rf-emf exposure from mobile phone technology is not related to the levels of well-being or physical symptoms in IEI-EMF individuals.."

av Ph.dr. Magda Havas vid TRENT UNIVERSITY, CANADA

Pdf-fil, 159 kB. 51 sidor - engelska

http://www.ehponline.org/docs/2008/10870/letter.html

analysis of health
upp till topp Analysis of Health and Environmental Effects of Proposed
San Francisco Earthlink Wi-Fi Network

En mycket läsvärd rapport om mikrovågors påverkan på männsikor och djur.
En sammanställning av fakta från hela världen.

av Ph.dr. Magda Havas vid TRENT UNIVERSITY, CANADA

Pdf-fil, 777 kB. 51 sidor - engelska

Bioinitiative Report
upp till topp BioInitiative Report:
Faktasammanställning av skador orsakade av EMF

Allvarliga risker med EMF
Den 31 augusti 2007 presenterades en omfattande studie/analys genomförd av forskare från hela världen.
Analysen visar på allvarliga risker med elektromagnetisk strålning (EMS). De fält (EMF) som skapas av bland annat kraftledningar och mobiltelefoner kan leda till bland annat cancer, ALS och Alzheimers.
Du kan här läsa en kort resmé, som Mona Nilsson skrev i Miljömagasinet
(pdf-fil, 20 kB).

 

SECTION i PREFACE 231kB
SECTION ii TABLE OF CONTENTS 123kB

SECTION 1

SUMMARY FOR THE PUBLIC AND CONCLUSIONS SECTION 1 tabeller 317kB
SECTION 2 STATEMENT OF THE PROBLEM 211kB
SECTION 3 THE EXISTING PUBLIC EXPOSURE STANDARDS 227kB
SECTION 4 EVIDENCE FOR INADEQUACY OF THE STANDARDS 272kB
SECTION 5 EVIDENCE FOR EFFECTS ON GENE AND PROTEIN EXPRESSION 298kB
SECTION 6 EVIDENCE FOR GENOTOXIC EFFECTS – RFR AND ELF DNA DAMAGE 156kB
SECTION 7 EVIDENCE FOR STRESS RESPONSE (STRESS PROTEINS) 395kB
SECTION 8 EVIDENCE FOR EFFECTS ON IMMUNE FUNCTION 449kB
SECTION 9 EVIDENCE FOR EFFECTS ON NEUROLOGY AND BEHAVIOR 388 kB
SECTION 10 EVIDENCE FOR BRAIN TUMORS AND ACOUSTIC NEUROMAS 625kB
SECTION 11 EVIDENCE FOR CHILDHOOD CANCERS (LEUKEMIA) 569kB
SECTION 12 EVIDENCE FOR EFFECTS ON MELATONIN, ALZHEIMER’S, DISEASE AND BREAST CANCER 581kB
SECTION 13 EVIDENCE FOR BREAST CANCER PROMOTION
(Melatonin links in laboratory and cell studies)
215kB
SECTION 14 EVIDENCE FOR DISRUPTION BY THE MODULATING SIGNAL 263kB
SECTION 15 EVIDENCE BASED ON EMF MEDICAL THERAPEUTICS 225kB
SECTION 16 THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE 129kB
SECTION 17 KEY SCIENTIFIC EVIDENCE AND PUBLIC HEALTH POLICY   RECOMMENDATIONS 320kB
SECTION 18 LIST OF PARTICIPANTS AND AFFILIATIONS 195kB
SECTION 19 GLOSSARY OF TERMS AND ABBREVIATIONS 220kB
SECTION 20 APPENDIX - Ambient ELF and RF levels
Average residential and occupational exposures
265kB
SECTION 21 ACKNOWLEDGEMENTS 188kB
Myrorpåverkas och dödas av mikrovågor
upp till topp Myror störs av trådlöst

Gunilla Ladberg berättar (en A4-sida) om en studie som visar hur myror påverkas.
De får förändrat beteende och dör, då de utsätts för trådlös teknik.

Artikel publicerad i Miljömagasinet Nr 40 - 5 oktober 2014,
av Gunilla Ladberg, Pdf-fil 92kB, svenska

Bananflugors ägg dödas av mikrovågor
upp till topp Mobilstrålning dödar bananflugornas ägg
Forskare vid Biologiska fakulteten i Aten, under ledning av Dr Dimitris Panagopoulos, exponerade bananflugor för den strålning som avges från endera en GSM 900 eller en GSM 1800-mobiltelefon under samtal.
I hela 63 procent av äggen fanns döda celler hosGSM 900-gruppen, hos GSM 1800-gruppen observerades celldöd i 45 procent. Strålningens modulation har stor betydelse för effekten.

Strålningen medför allvarliga effekter på levande biologiska varelser under gällande gränsvärden.
- Våra resultat visar att mobilstrålning dödar celler. Rapporter om minskade antal insekter exempelvis bin i närhet av mobilbasstationer kan därmed nu få sin förklaring. Jag befarar att samma sak händer med alla sorters celler, även mänskliga. DNA-fragmentering i reproduktiva celler kan även leda till ärftliga mutationer, säger Dimitris Panadopoulos.

Artikel publicerad i Miljömagasinet Nr 48 - 1 december 2006,
av Mona Nilsson, Pdf-fil 132kB, svenska
Domslut som säger att 3G-sändning är miljöfarligt
upp till topp Miljödomstolens dom vid Växjö Tingsrätt
Ett domslut 2006-10-19, där Kalmar kommun åläggs göra utredning och eventuellt ingipande om Miljöbalken inte efterlevs, av person som bedriver verksamhet som medför ohälsa.
Personnamn är maskerade i denna utgåva.

Pdf-fil, 188 kB svenska


kronisk tröthetssyndrom
upp till topp Are Microwaves a/the Major Causal Factor in CFS/ME?

En bra sammanställning, av Professor Paul Doyon
som visar på ohälsa, orsakat av mikrovågor.

Pdf-fil,75 kB engelska

Något som finns, men inte syns
upp till topp Något som finns men inte syns

En liten bok om elektromagnetisk strålning -och dess konsekvenser.
En lättläst bok som beskriver vardagen för elöverkänsliga och hur de bemöts av samhället.

Läs mer under berättelser
Av Christine von Hedenberg

upp till topp Mobiltelefoner och hjärntumörer

En stor svensk studie om mobiltelefoner och sladdlösa telefoner.
Studien visar på att dessa kan skapa hjärntumörer.
Studien presenterades januari 2006 av Lennart Hardell, Michael Carlberg och Kjell Hansson Mild
En rapport i pdf-format 240kB, engelska
upp till topp Miljööverdomstolens dom i mål nr M7485-04

Den icke överklagningsbara domen fastslår, att mobilmaster är att betrakta som miljöfarlig verksamhet De närboendes psykiska oro är tillräckligt för att en mobilmast skall anses medföra olägenhet för omgivningen enligt miljöbalken. Strålningen från en basstation är därmed att betrakta som miljöfarlig verksamhet och kommunerna har därmed tillstynsskyldighet enligt miljöbalken.

Domslutet, pdf-fil 343 kB, svenska
upp till topp Elöverkänsliga i arbetslivet

En praktisk vägledning för arbetsgivare
Ett respektfullt bemötande av den elöverkänslige och dennes upplevelser är om möjligt ännu viktigare. Därför har de som är ansvariga för arbetsmiljö och hälsa en viktig uppgift i att skapa en öppen och faktabaserad syn på elöverkänslighet.
Vad beror det då på att så många inte vågar prata om sina misstankar förrän besvären blivit outhärdliga? Kanske på rädslan att förlora sin anställning och att bli behandlad på ett förnedrande sätt av arbetsgivare, kollegor, läkare och kanske även av sin egen familj.

Under åren 2003 och 2004 drev Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland ett projekt för att samla in fakta och ta till vara positiva erfarenheter från arbetsrehabilitering av elöverkänsliga. De viktigaste kunskapskällorna har naturligtvis varit de elöverkänsligas egna berättelser.

Utifrån dessa samlade erfarenheter och kunskaper har jag gjort en sammanställning tänkt som en första vägledning när någon på arbetsplatsen uppvisar symptom på elöverkänslighet.

Skriften är medvetet kortfattad och utan alltför mycket tekniska instruktioner.
PDF-fil 15 sidor 92 kB, svenska
Utgiven av: Gunilla Nilsson / Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland
upp till topp REFLEX

Reflex startades och finansierades av EU, är en studie där tolv oberoende forskargrupper deltog, vars resultat jämfördes mot varandra för att få fram relevanta uppgifter.Forskarlagen jobbade oberoende av varandra, men med samma studier.

Resultaten var obekväma för mobilindustrin och man ville omformulera (dölja) resultaten.
Resultatet påvisar skador på arvsmassan, enkel och dubbelsträngsbrott på vårt DNA och då speciellt genen p53. Strålningen påverkar även enzymprocesser som reglerar våra kroppsliga funktioner.

Slutrapporten, som skulle redovisats hösten 2003, fördröjdes därmed. Den ”smögs” ut till media - sommaren 2004 - ett halvår senare. Slutdokumentet har man inte varit överens om så det har skrivits om ett antal gånger. Svensk media har varit mycket tyst om denna rapport.

Denna rapport talas det fortfarande inget om.

En tung rapport på hela 12 Gbyte, engelska
upp till topp STOA

STOA-rapporten är en granskning av forskningsläget och förslag till politiska lösningar till EU-parlamentet.

Rapporten presenterades år 2000 för Europaparlamentet i Bryssel samt för regeringarna i Irland, Italien, och Österrike.

PDF-fil 70kB, svenska
upp till topp TNO-rapporten

Försök att utröna hur människor påverkas av strålningen från 3G/UMTS sändningar gjordes i laboratoriemiljö i Holland, med två försöksgrupper varvid den ena var en kontrollgrupp.
Man konstaterade att strålningen ger yrsel, illamående, nervositet, ont i bröstet, domningar, koncentrationsproblem m.m

PDF-fil 2Gbyte engelska
eller ett sammandrag 160 kB

Läs vad tidningen Medikament skriv om rapporten

freiburg
upp till topp Freiburg-uppropet

Ett upprop från tyska läkare där de säger bl.a. att:

Vi har under de senaste åren observerat en dramatisk ökning av svåra och kroniska sjukdomar hos våra patienter, i synnerhet:
· Inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn, t.ex. hyperaktivitet
· Blodtrycksförändringar som blivit allt svårare att behandla med medicin
· Hjärtrytmstörningar
· Hjärtinfarkt och stroke hos allt yngre människor
· Hjärndegenerativa sjukdomar t.ex. Alzheimer och epilepsi
· Cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer

Word-fil, 62 kb, svenska

VIta blodkroppar skadas
upp till topp Docent Igor Belyaev

Forskare som påvisat att de vita blodkropparna påverkas av mikrovågor dv. vårt immunförsvar blir nedsatt. Från hans föredrag vid Transparens Forum 2005.

Pdf-fil svenska/engelska, 1 MB
bisamhällen dör
upp till topp Bisamhällen dör

På amerikanska västkusten har upp til 70% av bisamhällena dött.
En pdf-fil som diskuterar varför honungsbin dör i skrämmande fart.

Foskarna vet ej varför

Engelska 84 kB

Fyra rapporter av Lai H, Singh NP,
om DNA-strängsbrott i hjärnceller hos råttor

upp till topp 60 Hz magnetic field exposure induces DNA crosslinks
in rat brain cells.

"...In the present experiment, we found that most of the magnetic field-induced increase in DNA migration was observed only after proteinase-K treatment, suggesting that the field caused DNA-protein crosslinks..."

upp till topp Magnetic-field-induced DNA strand breaks
in brain cells of the rat

"...We hypothesize that exposure to a 60-Hz magnetic field initiates an iron-mediated process (e.g., the Fenton reaction) that increases free radical formation in brain cells, leading to DNA strand breaks and cell death..."

upp till topp Melatonin and a spin-trap compound block radiofrequency electromagnetic radiation-induced DNA strand breaks in rat brain cells.

"...Since cumulated DNA strand breaks in brain cells can lead to neurodegenerative diseases and cancer and an excess of free radicals in cells has been suggested to be the cause of various human diseases, data from this study could have important implications for the health effects of RFR exposure..."

upp till topp Acute exposure to a 60 Hz magnetic field increases DNA strand breaks in rat brain cells.

"...Because DNA strand breaks may affect cellular functions, lead to carcinogenesis and cell death, and be related to onset of neurodegenerative diseases, our data may have important implications for the possible health effects of exposure to 60 Hz magnetic fields..."