Till Innova Design webbdesigner

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang ©


Symtom

Innehåll

Elöverkänslighet
Förlopp
Ansikte
Blodet
Hud
Huvud
Hörsel
Leder
Mun
Näsa
Trötthet
Tumörer
Yrsel
Ögon
KommentarHär beskrivs några av de vanliga symtom som man kan finna hos de som är påverkade av elektromagnetiskafält(EMF). Andra benämningar på EMF är: radiofrekventa fält, mikrovågor och lågfrekventa fält, beroende på frekvensen. Alla är de vad som kallas "icke joniserande strålning".
Ofta finns flera symtom samtidigt.
Listan nedan är inte ragnordnad.
Klicka gärna på "Händelser" och ta del av berättelser från personer och deras erfarenheter/symtom.

 

ansikte

Bilden ovan visar på en elöverkänslig kvinna, då hon mådde som sämst, med bl.a. hudbesvär. Hon bor numer i en bra el-miljö och är väsentligt bättre.
Tyvärr bemöts elöverkänsliga med att det kan vara psykiskt och kan botas med KBT, men det finns forskningen som bekräftar samband och det finns personer som är levande bevis, men de tas inte på alvar. Elöverkänslighet eller påverkan av elektromagnetiska fält brukar bortförklaras med att "i rådande kunskapsläge finns det ingen vetenskaplig forskning som påvisar samband". Bakomliggande ekonomiska intressen kan vara orsak till dessa felaktiga påståenden.
Felaktiga slutsatser kan även bero på mätmetoden. Mäts de elektromagnetiska fälten på ett felaktigt sätt, kan det vara bli att finna samband. Ta gärna del av denna skrift om svårigheterna att mäta elektromagnetiska fält. Det är en PDF-fil på 5 sidor, ca 300 kb.

upp till topp
Elöverkänslighet
Vad är det?

Sjukdomar kan diagnostiseras och lyder under landstingens försorg. Elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning, ingen sjukdom. Det är miljön som är den utlösande faktorn och medför att en person inte kan fungera utan besvär. Det är en funktionsnedsättning som lyder under handikapplagstiftningen och det är kommunerna som har största ansvaret.

En elöverkänslig får reaktioner t.ex. hjärtrytmstörningar, yrsel, huvudvärk, hudrodnader då personen vistas i en dålig elmiljö. Till en början brukar det vara svaga reaktioner som kanske helt försvinner då personen kommer ifrån källan. Reaktionerna brukar inte uppträda omedelbart vid påverkan. De kan uppträda snabbt, men vanligast är att de uppträder senare (efter någon timme) efter påverkanstillfället, så det kan vara svårt att säga vad som var utlöste reaktionen. Symtomen kan (till en början) sitta i upp till något eller några dygn.
Bryr man sig inte om dessa varningstecken är det vanligt att reaktionen blir kraftfullare, sitter i längre och det tillstöter fler symtom . Tiden att kunna vistas i elektrisk miljö blir allt kortare, personen blir känsligare och reagerar även på andra elektriska apparater, som man inte tidigare kände av.
Symtombilden kan variera från person till person och variera i intensitet. Antagligen kan det finnas andra hos personen underliggande obalanser, allergier, tungmetallförgiftning etc. som gör att exempelvis immunförsvaret inte fungerar normalt. Belastas kroppen dessutom av elektromagnetisk strålning ger det upphov till olika symtom. Det är kedjans svagaste länk som brister. Det är därför svårt att ställa rätt diagnos och föreslå adekvata åtgärder.

Det som är gemensamt är att reaktionerna uppträder vid påverkan av elektromagnetiska fält och kan klacificeras under Socialstyrelsens kod W90 eller R68.8 dvs symtom orsakade av yttre omständigheter.
Det är viktigt att hela elmiljön dokumenteras och inte göra så som FASS förordar – negligera den. (Sidan är numer inte tillgänlig för allmänhet men innehållet finns finns här som pdf-fil)
Med "hela elmiljön" avses de elektromagnetiska fält som har sin uppkomst i närmiljön och utifrån kommande fält/strålning.
Dessa symtom/reaktioner medför att en elöverkänslig inte kan fungera normalt i den rådande miljön och får en funktionsnedsättning - elöverkänslighet.

upp till topp
FÖRLOPP

Det kan börja med hudbesvär - det hettar i kinder/ansikte, ofta i kombination med andra symtom t.ex. trötthet, ont i leder och muskler. Koncentrationssvårigheter, hjärtrusningar och sömnstörningar är vanligt.
Vanliga symtom som kan härledas till arbete med dator, är onormal trötthet och koncentrationssvårigheter, ont i leder. Med dator då avses datorskärmen i första hand.
Vanligt är att man även reagerar på andra källor, än datorskärmen. Exempelvis lysrör, i synnerhet "lågenergilampor", spisar, mikrougnar, frysdiskar, halogenlampor, mobiltelefoner, bilar m.m. Tyvärr det mesta som finns i vår miljö.
En el-överkänslig blir ganska isolerad och blir ofta inte trodd. Att inte bli trodd kan medföra att självförtroendet minskar och vederbörande blir deprimerad


upp till topp
HUD

Huden reagerar.

Huden rodnar, blir rödflammig och den känns torr "som pansar".
I början kan besvären vara lindriga, men nonchalerar man dem blir de kraftigare och sitter i allt längre och kan överkå till att bli kroniska
(se bilden ovan)

Hudcancer (malignt melanom) ökar oroväckande kraftigt.
Här läsa om varför. En kortfattad sammaställning av fakta.


upp till topp
ÖGON

 

Torra ögon, en känsla av grus i ögonen.
Ibland besvär med sveda och värk.

upp till topp
ANSIKTE

En hettande känsla - sveda främst på kinderna och hakan som går ned mot halsen. Se ett program som finns under "Händelser"
Värk i hela ansiktet förekommer, ofta då koncentrrad till tänder och käkar.
(se även "Hud")

upp till topp
MUNNEN

Metallsmak, ibland även sår och blåsor i munhålan.
Slemhinnorna känns torra och man är onormalt törstig.


upp till topp
HUVUD

Ofta huvudvärk, nedstämdhet.
Koncentrationssvårigheter svårt med "kommihåget".


upp till topp
TRÖTTHET

Onormal trötthet, trots det kan det vara svårt att sova.
Orkar inte företa sig något, även om viljan finns.
Om trötthet, psykisk ohälsa och hormonförändringar (melantonin),
kan du läsa mer om här.


upp till topp
YRSEL

Yrselkänsla ibland även illamående, en känsla av att kunna svimma.


upp till topp
LEDER

Värk eller domningar i leder, främst i axlar och armar.


upp till topp
HÖRSEL

Problem med hörseln, tinnitus är vanligt.
På den sida av huvudet där vanligen mobiltelefonen används, har tumörer konstaterats på hördelnerven.


upp till topp
NÄSA

Täppt näsa eller rinnande snuva.
Besvär med bihålorna.


upp till topp
ANDNING

Andningsbesvär en känsla av att inte få tillräckligt med luft.
Se filmen som finns under "Blodet" där det framkommer att blodet får försämrad syreupptagningsförmåga.


upp till topp
HJÄRTA

Hjärtrusningar och hjärtklappning ofta nattetid.
Ofta kombinerat med andningsbesvär.

Se dessa engelskspråkiga Youtube-filmer som visar Dect-telefoners påverkan på bl.a. hjärtat, presenterade av dr Magda Havas
klicka här, (ca. 7 mn) eller
på denna film (ca. 14 min)


upp till topp
TUMÖRER

Det finnns de som har fått hjärnskador - tumörer oftast på den sida av huvudet där personen använder mobiltelefon. Cancer har inte påvisats, men det är en lek med ord.
Cancer utvecklas under många år innan den uppträder och den bildar metastaser runt om i kroppen, som i sin tur skapar tumörer. Tumörer bildar inte metastaser.
Besvär som genererats av det magnetiska fältet brukar förknippas med "komihåget" dvs. minnesluckor och svårt att komma i håg vad man skulle göra. Den som påverkats verkar vara senil och lite demenssjuk ibland.
Du kan läsa mer om hjärntumöret på Cancerfondens hemsida, här en länk dit

hjärntumör
Bild på en man som blivit oprerad.

Bilden kommer från en video av Next-up.org
Vill du se videon en Flash-film från ett TV inslag från Australien och hör bl.a. mannens berättelse (engelska) klicka här. Där talas även om SAR-värden:
Inslaget börjar 1:20 min i programmet.


upp till topp
BLODET

Bilderna nedan är från ett föredrag som hölls av docent Igor Belyaev vid Transparens Forum om Mobiltelefoni den 10 februari, 2005.
Läs hela föredraget, (en pdf-fil på 45 sidor)
Bilderna ingår i en analys/föredrag visande DNA-brott på bl.a. lymfosyter. Visar även på samband mellan icketermiska mikrovågor, modulation och cellpåverkan och immunförsvar.

vita blodkroppar, normala skadade vita blodkroppar delvis reparerade vita blodkroppar
Normala vita blodkroppar färgade i blått. före bestrålning De röda fläckarna är DNA-skador.
Efter 30 min. bestrålning med mikrovågor (3G)

De repareras delvis 2 timmar efter bestrålningen. Man vet inget om långtidspåverkan, svaga fält, dygnet runt.

Nedan bilder från en Youtube-film där framgår hur blodet klumpar ihop sig efter ha suttit vid dator under 70 minuter resp. efter 10 minuters samtal i en trådlös telefon.
Blodkroppar brukar inte behandlas med KBT (Kognitiv beteendeterapi).

blodkroppar, normala ihopklumpade blodkroppar blodkroppar efter 10 min DECT-samtal
Före påverkan Efter att ha suttit vid under dator 70 minuter

Efter 10 minuters samtal i en trådlös telefon.

Här kan du se hela filmen, som tar 2½ minut


upp till topp
Kommentar

Strålningen från el- och magnetfält uppfattas inte av kroppens sinnesorgan och är därmed mycket förrädisk. Vanliga källor är DECT-telefoner och andra trådlösa prylar för dataöverföring som t.ex. Tetra, WiFi, Wlan, Bluetooth, men även från annat – lysrör, datorer, spisar m.m.

Generellt kan symtomen liknas vid dem som utlöses vid stress. Detta har påvisats i ett flertal rapporter. Kroppen svarar med stressreaktioner - diffusa symtom på att något är fel. Toleransnivån sjunker, de påverkade blir aggressivare, eller tvärt om - de avskärmar sig och vänder sig inåt och blir deprimerade.

Strålningen öppnar blodhjärnbarriären som ska skydda hjärnans celler från giftiga ämnen. Den skadar kroppens DNA, blodkropparna och immunförsvaret blir nedsatt.

Det finns rapporter som påvisat t.ex. hud- och hormonförändringar. Sömnstörningarna ökar trots att de påverkade känner sig onormalt trötta. Detta gäller främst barn och ungdomar, men även vuxna. De barn och ungdomar som fått diagnosen ADHD eller Autism, kan ha sina orsaker i påverkan av elektromagnetiska fält.

Under tiden säger myndigheterna att de kan inget göra därför att "det saknas tillräckligt med bevis", eller "att mer forskning behövs". Brasklappar som är bekväma att ta till, eftersom de inte ställer några krav. Man underlåter dessutom att ta reda på orsakerna läs denna länk skriven för läkare.

I stället införs modeordet "utbrändhet" en diagnos som inte ställer ekonomiska krav på industri/samhället. Med diagnosen "utbrändhet" kan man statistiskt bevisa att antalet elöverkänsliga minskar. De påverkade sopas i stället in under andra diagnoser, "utbrändhet", ”kroniskt trötthetssyndrom” eller någon annan psykisk diagnos, är populärt att ta till. Det är sällan någon undersökning görs avseende den elektriska miljön.
Elektronikindustrin kan fortsätta att tjänar stora pengar och läkemedelsindustrin får draghjälp genom att folk att skaffar "lyckopiller", alternativt sömnpiller.
Om en diagnos för elöverkänslighet fastställdes skulle skadestånden uppgå till miljardbelopp.
Du kan även läsa ”Freiburg-uppropet” som är gjort av tyska läkare (svensk översättning).