Innovadesign

Information om elöverkänslighet, sanering och forskning

sammanställd av Jan Boljang ©

En del blir så dåliga att de inte kan arbeta, inte fungera i samhället - de har en funktionsnedsättning, benämt elöverkänslighet.
Det är ingen sjukdom, det är ett ett funktionshinder som uppstår då det i miljön finns elektormagnetiska fält, EMF som hindrar en person med funktionsnedsättningen – elöverkänslighet, att fungera fullt ut.
Elektormagnetiska fält, EMF påverkar oss alla. En del reagerar och andra gör det inte, men det finns forskning som tyder på att tumörer och leukemi kan utvecklas på sikt.
Felaktiga benämningar är "Elallergi" eller "Elkänslig", läs mer under symtom.

EMF, elektromagnetiska fält (strålning)

Vi omges av olika elektriska apparater som skapar fält (strålning), elektromagnetiska fält (EMF) och påverkar oss i varierande grad.
Många får stressreaktioner, koncentrationssvårigheter, dålig sömn, hjärtproblem, yrsel, m.m. och mår dåligt.
Någon undersökning av förhållandena på arbetsplatsen eller hemmet görs sällan. I stället framförs att elöverkänslighet inte finns och man hänvisar till någon forskningsrapport som styrker deras påståenden. Hur en av dessa manipulerade "studier" går till kan du läsa om här.

Många vänder sig till läkare i hopp om att bli bättre, men mediciner hjälper inte på elektriska fält, inte heller mot mikrovågor. Visst bör man kontakta läkare för att utreda om det finns någon medicinsk orsak, men människokroppen påverkas av elektromagnetiska fält, EMF, (läs denna artikel) då är det endast elsanering som gäller.
En läkare som är osäker på behandling, kan gå till FASS och finner där en märklig logik. Där uppmanas läkare att inte undersöka den elektriska miljön. Det är som att strunta i att mäta ljudnivån, då en person besväras av buller i en lokal med hög ljudvolym. Om man som FASS säger, så existerar inte problemet det är troligen ett psykiskt fel på personen?
FASS hemsida har gjorts om, så numera visas "åtkomst nekas" då man försöker hitta texten, men här finns det innehåll som visades tidigere.

Magnetiska fält går genom väggar
Din grannes elmiljö påverkar dig och din elmiljö påverkar deras.

Trådlösa hemtelefoner typ DECT och annan trådlös dataöverföring kan ge reaktioner på stora avstånd, 100-300 meter är inget ovanligt. Här kan du se på några filmer.
Den trådlösa tekniken är bekväm och har många fördelar, men det själva överföringstekniken som är skadlig och det har visat sig i många rapporter och fallbeskrivningar, men detta förnekas av myndigheter.
Vi kan inte uppfatta mikrovågor men de påverkar oss. Vi saknar sinnen för att registrera den typen av strålning.

Trots allt så har EU-parlamentet antagit en resolution (4 sep. 2008) om striktare gränsvärden. Gränsvärden som tar hänsyn till gravida kvinnor, nyfödda och ungdomar. Du kan läsa mer på deras webbsida via denna länk. sidan sid 88 punkt 21 och 22 mfl.

Tag gärna del av broschyrerna som finns under fliken "Info-mtrl". Läs, skriv ut och dela med dig till andra.

Lågenergilampor, kompaktlysrör
Klicka här för att läsa mer. Se även nedan.
Där finns en länken är till en pdf-fil, ca. 400kB,
som du får gärna kopiera och sprida vidare.

Lågenergilamporna ökar den elektromagnetiska strålningen kraftigt och kommer att påverka vår hälsa till det sämre.
Många kommer att uppleva onormal trötthet, hudproblem och yrsel, men kommer inte att sätta dessa problem till lågenergilamporna. De går till läkare istället i tron på att det är deras hälsa som är nedsatt, men det kan vara elmiljön som påverkar.
Lågenergilamporna är ett fördärv för elöverkänsliga som kan känna av dessa på flera meters avstånd. De drivs bort från samhället, kan inte vistas hos vänner etc.

Det är en fråga om varifrån värmen ska tas.
Lågenergilamporna sparar ingen energi. Ta del av den
den korrespondens jag haft med Energimyndigheten om lågenergilampor (uppdaterad 2010-01-26).
Jag får bara undanglidande svar på vad elöverkänsliga ska använda istället. De erkänner inte att funktionshindret existerar. Läs mer här (en pdf-fil på 1,8 Mb). Det är en sammanställning på 16 sidor. Där framgår att Nya Zeeland omprövar och upphäver sitt tidigare beslut att förbjuda glödlampor, samt om lobbyisten Susanne Hammarström.

Ta gärna del av denna
video från TV-progrmmet 16x9 Global Television Toronto
(engelskt tal, men sevärd)

hemmets elektriska apparater

Kartlägg din el-miljö

Mät upp din el-miljö och vidtag åtgärder som minskar påverkan från elektriska fält. Görs elsanering i ett tidigt skede kan det räcka med små, enkla åtgärder. Görs inget kan det bli mycket omfattande och kostsamt. Besvären ökar ju längre tid man vistas i dessa fält.
Läs mer under "Sanering" eller "Tekniska begrepp".

Hur kan elfält påverka?

Här finns en skrift som behandlar hur kroppens signalsystem fungerar och de svårigheter man ställs då mätningar görs.
Ofta görs felaktiga mätningar och därför dras fel slutsatser då inga samband hittas.

Vad är det vi mäter? en pdf-fil, 293 kB, 5 sidor.

Hur sover du?

Det är viktigt att din sovplats är fri från el-fält. Det är där vi ska återhämta oss och blir sömnen störd av elpåverkan leder detta troligen till stress eller andra sjukdomar.

orolig sömn

Andra organisationer/webbsidor

Jag kan rekommendera dig att gå med i Elöverkänsligas Riksförbund, FEB. Du får kontakt med andra, som genom egen erfarenhet kan ge dig tips och råd och du får bl.a. tidningen Ljusglimten med aktuella nyheter.
Klicka på länken här.


Du kan gå med i Frivolten, en organisation som försöker skapa ett område där strålningsnivån kan hållas så låg som möjligt - en lågstrålande zon.
Här en länk till deras hemsida.

Vågbrytaren är en organisation som informerar och EMF med betoning på mikrovågor. Till skillnad från Elöverkänsligas Riksförbund är det inte en handikapporganisation.
Här en länk till deras hemsida.

Mona Nilsson en frilansjournalist som undersöker och tar reda på fakta. Hos skriver mest om mobilstrålningens skadeverkan. Här en länk till hennes webbsida.

Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som i informerar brett, sakligt och korrekt om kända hälsorisker kopplade till elektromagnetisk strålning och kämpar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas, på kort eller lång sikt.
Här en länk till deras webbsida.